Lansarea proiectului: „Modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială Specială Constantin Păunescu”, cod SMIS 124717

Sectorul 6 al Municipiului București a demarat procesul de implementare a proiectului „Modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială Specială Constantin Păunescu”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții, prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, derulat în parteneriat cu Administrația Școlilor Sector 6.

Lansarea proiectului: „Modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială Specială Constantin Păunescu”, cod SMIS 124717
Lansarea proiectului: „Modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială Specială Constantin Păunescu”, cod SMIS 124717

Obiectivul general al proiectului constă în modernizarea unității de învățământ “Școala Gimnazială Specială Constantin Păunescu”, în vederea creșterii calității actului educațional și a gradului de participare la învățământul obligatoriu și contribuie la realizarea obiectivului specific 10.1b al Axei 10. Modernizarea unității de învățământ se va realiza atât din punct de vedere al îmbunătățirii condițiilor de funcționare a instituției, cât și din punct de vedere al dotării acesteia cu echipamente și materiale educaționale noi și moderne pentru instruirea elevilor, asigurând astfel cadrul minim necesar creșterii gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii si învăţământului obligatoriu, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. Proiectul își propune să contribuie la rezolvarea uneia dintre cele mai acute probleme cu care se confruntă învățământul la nivel național și anume condițiile improprii și dotarea necorespunzătoare a unităților de învățământ.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Crearea unei infrastructuri şcolare moderne, asigurând desfăşurărea unui proces didactic de calitate prin dotarea corespunzătoare a sălilor de clasă și a laboratoarelor unității de învățământ cu echipamente IT, echipamente educaționale și mobilier adecvat desfăşurării procesului de învăţământ;
2. Dezvoltarea de măsuri eficiente și adecvate, în vederea asigurării accesului și respectării autonomiei individuale a persoanelor cu dizabilități în Școala Gimnazială Specială Constantin Păunescu;
3. Îmbunătățirea infrasctructurii educaționale prin reabilitarea spaţiilor destinate procesului educaţional și reducerea costurilor cu energia termică prin îmbunătăţirea clasei energetice a clădirilor.
Grupul țintă: 252 elevi care sunt înscriși la Școala Gimnazială Specială Constantin Păunescu, aproximativ 81 de persoane cadre didactice, 31 cadre didactice personal auxiliar și 14 persoane care nu sunt cadre didactice (personal administrativ).
Scopul investițiilor propuse este de a asigura baza materială minimă (clădiri modernizate, condiții sanitare necesare pentru funcționare, dotarea cu echipamente, material didactic, etc.) pentru desfășurarea actului educațional. Totodată se dorește crearea condițiilor esențiale pentru co-interesarea elevilor, a descurajării absenteismului și a reducerii fenomenului de părăsire timpurie a școlii, a creșterii ratei de absolvire și tranziției spre niveluri superioare de educație. În cadrul unității de învățământ sunt desfășurate activități de tipul SDS, unde elevii desfășoară activitățile educaționale sub supravegherea unui îndrumător/educator din rândul cadrelor didactice ale unității de învățământ. Lucrările de modernizare se vor realiza asupra clădirii școlii și a sălii de sport și presupun modernizarea sistemului de termoizolație existent pe fațade și terasă, finisajele interioare: pereți interiori, pardoseli; plafoane suspendate și tavane, zugrăveli și vopsitorii; tâmplărie interioară-uși – finisajele exterioare: tencuieli exterioare; tâmplărie exterioară – uși și ferestre; instalații sanitare, electrice; instalatiil HVAC, instalații de ventilație, instalații voce-date, instalații de sonorizare, instalații de supraveghere video CCTV și modernizarea sistemului de automatizare.
Valoarea totală a proiectului de modernizare a unității de învățământ Școala Gimnazială Specială Constantin Păunescu, cod SMIS 124717 este de 10.237.427,43 Lei, contribuția nerambursabilă este 5.113.542,23 Lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este 4.174.320,20 Lei, iar durata de implementare a proiectului este de 55 de luni: 12.03.2018 – 30.09.2022.
Pentru informații suplimentare, persoana de contact este domnul Ciocîrlan Bogdan Ionuț – Coordonator proiect, tel: 037.62.04.319, e-mail: prim6@primarie6.ro.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prinProgramul Operaţional Regional 2014-2020. www.inforegio.ro | www.facebook.com/inforegio.ro.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Citeste si ...

Back to top button