Lansarea proiectului: „Modernizarea unității de învățământ Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi”, cod SMIS 124845

Sectorul 6 al Municipiului București a demarat procesul de implementare a proiectului „Modernizarea unității de învățământ Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10/2 Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic prin învățarea pe tot parcursul vieții, proiect derulat în parteneriat cu Administrația Școlilor Sector 6.

Lansarea proiectului: „Modernizarea unității de învățământ Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi”, cod SMIS 124845

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității infrastructurii de educație a Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” în scopul asigurării unui proces educațional la standarde europene, a creșterii participării populației școlare la procesul educaițonal, a reducerii abandonului școlar, a evitării părăsirii timpurii a școlii, a facilitării unui procent mai mare de participare la învăţământul profesional/tehnic şi încurajarea învăţării pe tot parcursul vieţii.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Creșterea calității infrastructurii educaționale prin modernizarea sistemului de termoizolație și a instalațiilor în care funcționează Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” ducând la o reducere a cheltuielilor de exploatare și a consumurilor de utilități;

  2. Dotarea și echiparea spațiilor de desfășurare cu echipamente de ultima generație asigurând astfel un proces educațional de calitate.

Grupul țintă: 529 elevi care sunt înscriși la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, aproximativ 58 de persoane cadre didactice, 8 cadre didactice personal auxiliar și 7 persoane care nu sunt cadre didactice (personal administrativ).

Scopul investițiilor propuse este de a asigura baza materială minimă (clădiri modernizate, condiții sanitare necesare pentru funcționare, dotarea cu echipamente, material didactic, etc) pentru desfășurarea actului educațional. Lucrările de modernizare se vor realiza asupra clădirii școlii și a sălii de sport și presupun modernizarea sistemului de termoizolație existent pe fațade și terasă, finisajele interioare: pereți interiori, pardoseli; plafoane suspendate și tavane, zugrăveli și vopsitorii; tâmplărie interioară-uși – finisajele exterioare: tencuieli exterioare; tâmplărie exterioară – uși și ferestre; instalații sanitare, electrice; instalatii HVAC, instalații de ventilație, instalații voce-date, instalații de sonorizare, instalații de supraveghere video CCTV, modernizarea sistemului de automatizare. Totodată, prin proiect vor fi achiziționate echipamentele necesare pentru modernizarea serviciului educațional, sălilor de clasă și laboratoarelor, respectiv: stație de lucru, monitor, proiector, flipchart digital, tablă interactivă.

 

Valoarea totală a proiectului de modernizare a unității de învățământ Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi, cod SMIS 124845 este de 9.750.875,27 Lei, din care contribuția nerambursabilă este 8.332.425,05 Lei, iar durata de implementare a proiectului este de 54 de luni: 01.03.2018 – 31.08.2022.

Pentru informații suplimentare: Dl. Dumitru Dumitru Cristinel – Coordonator proiect. Tel: 037.62.04.319 E-mail: prim6@primarie6.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin

Programul Operaţional Regional 2014-2020. www.inforegio.ro | www.facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Citeste si ...

Back to top button