GAURĂ de 4,46 miliarde lei în primele trei luni ale anului.Ce a făcut Guvernul cu banii

România a încheiat cu un deficit de 4,46 miliarde de lei primele trei luni, față de un excedent de 1,5 miliarde de lei în primul trimestru al anului trecut, potrivit exceuției bugetare publicate de către Ministerul Finanțelor.
Veniturile au crescut cu 11%, dar cheltuielile au avansat cu 22%. Deficitul bugetului general consolidat conține atât bugetul de stat, cât și bugetele de pensii, șomaj și sănătate.

În ianuarie-martie 2018, veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 66,4 miliarde lei, reprezentând 7,2% din PIB, sunt cu 11,5% mai mari, în termeni nominali, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Pe primele două luni, execuția bugetară arăta un deficit de 5,5 miliarde de lei.

”Se înregistrează creşteri semnificative comparativ cu primul trimestru al anului precedent în cazul încasărilor din contribuţiile de asigurări (+31,1%) şi din veniturile nefiscale (+17%). Începând cu luna februarie încasările din contribuţiile sociale au fost influenţate pozitiv de condiţiile legislative noi privind transferul contribuţiilor din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, reglementate prin OUG nr. 79/2017”, se arată în comunicatul Ministerului de Finanţe.

Veniturile din TVA în primele trei luni au fost de 13,3 miliarde lei, ceea ce reprezintă o creştere cu 2,2% faţă de perioada similară a anului precedent, iar veniturile din accize au fost în sumă de 5,8 miliarde lei (0,6% din PIB) cu 2,6% mai mari comparativ cu perioada similară a anului precedent. De asemenea, încasările din impozite şi taxe pe proprietate au crescut cu 4,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2017.

Şi sumele încasate din impozite au scăzut semnificativ: ”S-au înregistrat scăderi ale încasărilor din impozitul pe salarii şi venit cu 14,9% pe fondul reducerii, începând cu 1 ianuarie 2018, a cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%, măsură care s-a reflectat în încasări începând cu luna februarie 2018, precum şi din impozitul pe profit cu 3,3% faţă de anul precedent şi din taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi cu 0,8%”.

Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate sunt de 4,3 miliarde lei.

Cheltuielile bugetului general consolidat sunt în sumă de 70,84 miliarde lei, cu 22,1% mai mari faţă de primele trei luni ale anului precedent.

Cheltuielile de personal sunt cu 18,1% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, creşterea fiind determinată de majorările salariale acordate în anul 2 2017, dar şi de majorarea salariilor în sectorul bugetar ca urmare a aplicării Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Cheltuielile cu asistenţa socială au crescut faţă de anul precedent cu 11,8%, fiind influenţate, în principal, de majorarea cu 9% a punctului de pensie de la 1 iulie 2017, ajungând la 1000 lei, majorarea şi modificarea modalităţii de stabilire a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi pe cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 4,9 miliarde lei, de aproape 3 ori mai mult faţă de aceeaşi perioada a anului trecut.

B1.ro

Citeste si ...

Back to top button